Program


Pobierz program w formacie PDF
Sobota, 7 października 2017 roku
08.30–09.00Rejestracja uczestników
09.00Powitanie
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
09.05–10.30
Sesja I Diagnostyka i prewencja nowotworów skóry

Prowadzenie: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. WIM, prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

  09.05–09.20Postępy w diagnostyce i zapobieganiu nowotworów skóry
  prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
  09.20–09.30Nowa klasyfikacja TNM według AJCC
  dr hab. n. med. Iwona Ługowska
  09.30–09.45Nowe czynniki prognostyczne i predykcyjne
  lek. med. Katarzyna Kozak
  09.45–10.10Sentinel node biopsy — what is new and what the state of art. in 2017?
  dr Alexander van Akkooi
  10.10–10.17Survival of melanoma patients treated with novel drugs – retrospective analysis of real-world data
  lek. Marta Polkowska
  10.17–10.20Dyskusja
  10.20–10.27Prognostyczne i predykcyjne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili do limfocytów (NLR) krwi obwodowej u chorych na czerniaki w stadium rozsiewu otrzymujących immunoterapię.
  dr hab. n. med. Iwona Ługowska
  10.27–10.30Dyskusja
  10.30–11.00
  Special lecture

  Wprowadzenie - prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

   10.30–11.00New developments and future in combination therapy/sequencing strategy of advanced melanoma
   dr Christian Blank
   11.00–11.20Przerwa na kawę
   11.20–13.20
   Sesja II Zaawansowane czerniaki — postępy w terapii

   Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

    11.20–11.35Co nowego w leczeniu uzupełniającym?
    prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
    11.35–11.50Czerniak z obecnością mutacji BRAF — współczesne postępowanie, sekwencja terapii
    Maciej Krzakowski
    11.50–12.05Polskie wyniki programów lekowych z przeciwciałami anty-PD-1 oraz inhibitorami BRAF+MEK
    dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
    12.05–12.20Immunoterapia nowotworów skóry
    dr n. med. Tomasz Świtaj
    12.20–12.35Skórne objawy uboczne terapii w zaawansowanym czerniaku
    dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. WIM
    12.35–12.50Praktyczne problemy w organizacji opieki nad chorymi na czerniaki w Polsce
    dr n. med. Marek Ziobro, dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
    12.50–12.57Inhibitory punktów kontrolnych u chorych na czerniaki w stadium w stadium nieoperacyjnym lub przerzutów w wieku ≥ 70 lat
    dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
    12.57–13.00Dyskusja
    13.00–13.07Predykcyjne i prognostyczne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili do limfocytów (NLR) krwi obwodowej dla wyników leczenia skojarzonego inhibitorami BRAF i MEK chorych na przerzutowego czerniaka z obecnością mutacji BRAF - analiza wieloośrodkowa chorych leczonych w ramach programów lekowych
    lek. Paweł Teterycz
    13.07–13.10Dyskusja
    13.10–13.17Prognostyczne i predykcyjne znaczenie wskaźnika aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy krwi obwodowej u chorych na czerniaki w stadium rozsiewu leczonych za pomocą immunoterapii
    dr n. med. Paulina Jagodzińska-Mucha
    13.17–13.20Dyskusja
    13.20–14.05Lunch
    14.05–15.20
    Sesja III Rzadsze sytuacje kliniczne

    Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. WIM, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

     14.05–14.20Czerniaki błon śluzowych, przerzuty z nieznanego ogniska pierwotnego
     lek. med. Katarzyna Kozak
     14.20–14.35Postępowanie w czerniaku wewnątrzgałkowym
     prof. dr hab. n. med Bożena Romanowska-Dixon
     14.35–14.50Rak z komórek Merkla
     prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
     14.50–15.05Postępy w terapii przerzutów in-transit
     dr n. med. Marcin Zdzienicki
     15.05–15.20Rak podstawnokomórkowy skóry w stadium zaawansowanym
     dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź
     15.20–16.20
     Sesja IV Przerzuty czerniaka do mózgu

     Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr n. med. Tomasz Świtaj,
     dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha

      15.20–16.20Przerzuty czerniaka do mózgu — postępowanie wielodyscyplinarne — debata
      dr n. med. Tomasz Świtaj, Sławomir Falkowski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat, prof. nadzw. CO-I, dr n. med. Dorota Kiprian, dr n. med. Mateusz Spałek
      16.20–16.45
      Podsumowanie

      Leczenie skojarzone, nowe cząsteczki — postępy w leczeniu zaawansowanego czerniaka w 2017 roku
      prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

       Sobota, 7 października 2017 roku
       08.30–09.00
       Rejestracja uczestników
       09.00
       Powitanie
       prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
       09.05–10.30
       Sesja I Diagnostyka i prewencja nowotworów skóry

       Prowadzenie: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. WIM, prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

        09.05–09.20
        Postępy w diagnostyce i zapobieganiu nowotworów skóry
        prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
        09.20–09.30
        Nowa klasyfikacja TNM według AJCC
        dr hab. n. med. Iwona Ługowska
        09.30–09.45
        Nowe czynniki prognostyczne i predykcyjne
        lek. med. Katarzyna Kozak
        09.45–10.10
        Sentinel node biopsy — what is new and what the state of art. in 2017?
        dr Alexander van Akkooi
        10.10–10.17
        Survival of melanoma patients treated with novel drugs – retrospective analysis of real-world data
        lek. Marta Polkowska
        10.17–10.20
        Dyskusja
        10.20–10.27
        Prognostyczne i predykcyjne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili do limfocytów (NLR) krwi obwodowej u chorych na czerniaki w stadium rozsiewu otrzymujących immunoterapię.
        dr hab. n. med. Iwona Ługowska
        10.27–10.30
        Dyskusja
        10.30–11.00
        Special lecture

        Wprowadzenie - prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

         10.30–11.00
         New developments and future in combination therapy/sequencing strategy of advanced melanoma
         dr Christian Blank
         11.00–11.20
         Przerwa na kawę
         11.20–13.20
         Sesja II Zaawansowane czerniaki — postępy w terapii

         Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

          11.20–11.35
          Co nowego w leczeniu uzupełniającym?
          prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
          11.35–11.50
          Czerniak z obecnością mutacji BRAF — współczesne postępowanie, sekwencja terapii
          Maciej Krzakowski
          11.50–12.05
          Polskie wyniki programów lekowych z przeciwciałami anty-PD-1 oraz inhibitorami BRAF+MEK
          dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
          12.05–12.20
          Immunoterapia nowotworów skóry
          dr n. med. Tomasz Świtaj
          12.20–12.35
          Skórne objawy uboczne terapii w zaawansowanym czerniaku
          dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. WIM
          12.35–12.50
          Praktyczne problemy w organizacji opieki nad chorymi na czerniaki w Polsce
          dr n. med. Marek Ziobro, dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
          12.50–12.57
          Inhibitory punktów kontrolnych u chorych na czerniaki w stadium w stadium nieoperacyjnym lub przerzutów w wieku ≥ 70 lat
          dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa
          12.57–13.00
          Dyskusja
          13.00–13.07
          Predykcyjne i prognostyczne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili do limfocytów (NLR) krwi obwodowej dla wyników leczenia skojarzonego inhibitorami BRAF i MEK chorych na przerzutowego czerniaka z obecnością mutacji BRAF - analiza wieloośrodkowa chorych leczonych w ramach programów lekowych
          lek. Paweł Teterycz
          13.07–13.10
          Dyskusja
          13.10–13.17
          Prognostyczne i predykcyjne znaczenie wskaźnika aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy krwi obwodowej u chorych na czerniaki w stadium rozsiewu leczonych za pomocą immunoterapii
          dr n. med. Paulina Jagodzińska-Mucha
          13.17–13.20
          Dyskusja
          13.20–14.05
          Lunch
          14.05–15.20
          Sesja III Rzadsze sytuacje kliniczne

          Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. WIM, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

           14.05–14.20
           Czerniaki błon śluzowych, przerzuty z nieznanego ogniska pierwotnego
           lek. med. Katarzyna Kozak
           14.20–14.35
           Postępowanie w czerniaku wewnątrzgałkowym
           prof. dr hab. n. med Bożena Romanowska-Dixon
           14.35–14.50
           Rak z komórek Merkla
           prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
           14.50–15.05
           Postępy w terapii przerzutów in-transit
           dr n. med. Marcin Zdzienicki
           15.05–15.20
           Rak podstawnokomórkowy skóry w stadium zaawansowanym
           dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź
           15.20–16.20
           Sesja IV Przerzuty czerniaka do mózgu

           Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr n. med. Tomasz Świtaj,
           dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha

            15.20–16.20
            Przerzuty czerniaka do mózgu — postępowanie wielodyscyplinarne — debata
            dr n. med. Tomasz Świtaj, Sławomir Falkowski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat, prof. nadzw. CO-I, dr n. med. Dorota Kiprian, dr n. med. Mateusz Spałek
            16.20–16.45
            Podsumowanie

            Leczenie skojarzone, nowe cząsteczki — postępy w leczeniu zaawansowanego czerniaka w 2017 roku
            prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

             Organizator:

             Via Medica

             Patronat:

             Via Medica

             Via Medica

             Patronat medialny:

             Via Medica
             Via Medica

             Partner:

             Via Medica

             Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
             Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl